Kamerové systémy - zajištění bezpečnosti center a zákazníka

22.05.2018

Poté, co došlo k několika vloupání do našich center a dochází i k vandalismu, resp. poškozování cizí věci, rozhodli jsme se, že budeme nově instalovat kamerové zařízení na naše centra, přičemž budeme striktně dodržovat zákonná ustanovení v rámci zákona na ochranu osobní údajů.

Cílíme tak na zkvalitnění našich center a komfort zákazníků. 

Kamerové systémy jsou instalovány renomovaným dodavatelem.