Regulace parkování

22.05.2018

Díky velké návštěvnosti našich center a povětšinou blízkosti hustého osídlení kolem našich retail parků jsme se rozhodli regulovat parkování profesionálním závorovým systémem, který bude řízen časovým omezením.

Nově tato zařízení budou instalována na všech našich centrech.