Snaha o nové lokality - spolupráci s městy

08.06.2020

Skupina KPD Group se dlouhodobě a úspěšně snaží o spolupráci s městy. 

Nabízíme realizaci maloobchodních zařízení na městem určených pozemcích za předem dohodnutých pravidel. 

Pozemek odkoupíme po vydání pravomocného územního rozhodnutí, přičemž studii proveditelnosti, dokumentaci, záměr... to vše pravidelně konzultujeme s určenými zástupci samosprávy a státní správy. Naše projekty veřejně prezentujeme na zastupitelstvu.

Jsme připraveni uzavřít s městem plánovací smlouvu, nebo smlouvu o spolupráci, která vymezí ona pravidla. Povětšinou jsme připraveni do pokladny města darovat finanční prostředky na kulturní, sociální, nebo jiné aktivity. Povětšinou realizujeme pro pěší zákazníky chodníky, popřípadě prodloužení řadu, komunikací... to vše následně předáváme městu do majetku.

Takto jsme úspěšně realizovali několik projektů.